Over Centram

Wat doen we

Stichting Centram voert drie gemeentelijke opdrachten uit:

Buurtteams

Het buurtteam is de plek in de wijk waar zorg en ondersteuning op een laagdrempelige manier samenkomen voor de Amsterdammer. We bieden in de buurtteams individuele ondersteuning. De buurtteammedewerker is de vaste contactpersoon voor de Amsterdammer. Deze haalt er indien nodig verschillende expertises bij.

We werken nauw samen met andere organisaties en specialisten in de buurt, zoals de Ouder- en Kindteams, huisartsen, geestelijke gezondheidszorg, woningcorporaties, wijkverpleging, zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties en buurthuizen.

In het centrum hebben we vier buurtteams en een team bestaanszekerheid. In dat team werken schuldhulpverleners, sociaal raadslieden, medewerkers VroegEropAf.

 

Veilige Haven

Veilige Haven Amsterdam biedt informatie, advies en ondersteuning aan LHBTIQ+ uit Amsterdam en omstreken, geeft voorlichtingen en trainingen aan zorgverleners, biedt themabijeenkomsten en casuïstiek en organiseert in samenwerking met het COC het Wereld café. 

Meer info: www.veiligehavenamsterdam.nl

Sociale Basis

In opdracht van stadsdeel Centrum voeren we activiteiten en projecten uit die gericht zijn op het verbinden van mensen in de buurt. Deze Sociale Basis opdracht stelt ons in staat om ondersteuning dichtbij bewoners te organiseren en de krachten in de buurten optimaal te benutten.

Meedoen in de buurt

Met ons aanbod in de sociale basis willen we er actief aan bijdragen dat iedereen in het Centrum mee kan doen. We richten ons hierbij specifiek op de wat meer kwetsbare bewoners zodat zij ook mee kunnen doen en zich onderdeel voelen van de buurten waarin zij wonen. Centram heeft de expertise in huis om bewoners met verschillende soorten kwetsbaarheid te vinden en te ondersteunen. We weten hoe je aanbod ontwikkelt dat rekening houdt met verschillende problematiek. Wij hebben de knowhow in huis om activiteiten en plekken te ontwikkelen die juist voor kwetsbare individuen toegankelijk zijn.

In en met de buurt

Centram biedt een breed preventief, collectief en outreachend aanbod dat we in en met de buurt ontwikkelen en uitvoeren. Hierbij zoeken we de verbinding met andere partijen die actief zijn in de sociale basis en werken we samen om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken.
Ons aanbod is primair gericht op mensen die leven in armoede, die psychisch kwetsbaar zijn, mensen die ouder worden en zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen en mensen die mantelzorger zijn voor een naaste. Waar mogelijk verbinden we de meer kwetsbare bewoners met de krachtigere bewoners. We zetten vrijwilligers in om bij onze inlopen bewoners aandacht te geven, te helpen met een korte vraag, of die even thuis langsgaan om te helpen.

Aanbod in de sociale basis

Ouderen

 • Maandelijks Alzheimertrefpunt
 • Preventieve huisbezoeken aan bewoners van 80+
 • Ontmoetingsactiviteit in de Boomsspijker
 • Voorlichting over ouder worden

Armoede

 • Administratie-hulp
 • Grip op je geld-spreekuur
 • Op Eigen Krachttraining
 • Nazorggroep voor bewoners na schuldhulpverleningstraject
 • Wekelijks aanwezig bij de Voedselbank
 • Voorlichtingsmarkt op basisscholen

Vrijwilligers

 • Vrijwilligers die ondersteuning bieden tijdens onze activiteiten
 • Vrijwilligers die ondersteuning bieden aan individuele bewoners

Verbinding in de buurt

 • Aanwezig bij bewonersavonden en buurtactiviteiten
 • Tosti Thursday – elke week tosti met gratis koffie in de Piramide

Mantelzorg

 • Voorlichting geven aan professionals en mantelzorgers over mantelzorg
 • Mantelzorgers ondersteunen en adviseren

Inloop

 • Inloopspreekuren op vier locaties in het Centrum
 • Pluspunt (spreekuur op afspraak) op vier locaties in het Centrum
 • Avondinloopspreekuur in de Witte Boei
 • Zorgverzekeringsinloop 
 • Hulp bij belastingaangifte

Jaarlijkse activiteiten

 • Inzamelingsactie rondom kerst voor de Voedselbank
 • Bingo tijdens Pride in het Claverhuis

Benieuwd naar alle activiteiten?