Maatschappelijk Werker (25 uur per week) t.b.v. het stedelijk Samen DOEN-team
Per 1 mei 2019 voor de periode van 1 jaar

 

Over CentraM

CentraM biedt via haar huizen van de buurt (integrale) maatschappelijke dienstverlening aan voor bewoners van stadsdeel Amsterdam Centrum.  De wijkteams van CentraM stimuleren en ondersteunen vanuit een wijkgerichte aanpak bewoners voor wie actieve deelname aan de samenleving niet vanzelfsprekend is. Daarnaast faciliteren en stimuleren zij actieve buurtbewoners die zich vrijwillig inzetten voor een ander en/of de buurt. Het wijkteam bestaat uit sociaal werkers met expertise die in elkaars verlengde ligt.

 

Samen DOEN

Parallel aan haar eigen activiteiten participeert CentraM in de stedelijke Samen DOEN-teams, die bestaan uit medewerkers van diverse disciplines (o.a. maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en GGZ). In een Samen DOEN-team wordt samen met instellingen op het gebied van sociaal welzijn intensief gewerkt aan een efficiëntere en effectievere integrale aanpak van de huishoudens met meervoudige problemen en beperkte of geen zelfredzaamheid. De maatschappelijk werkers in het Samen DOEN team zijn zeer ervaren en beschikken over diepgaande en brede kennis van hulpverlening.
Wegens vertrek van een van onze maatschappelijk werkers is nu een vacature ontstaan bij het Samen DOEN-team.

 

Wat ga je doen?

Je wordt ingezet bij het Samen DOEN (buurt)team in Amsterdam Centrum. Je geeft individueel of in groepsverband informatie en advies aan burgers zodat deze op de hoogte zijn van de dienstverlening van CentraM en andere sociale instellingen in de wijk. Je brengt de hulpvraag in kaart en ondersteunt de cliënt zodat deze na beëindiging van de interventie (weer) op eigen kracht kan functioneren in de maatschappij. Je betrekt hierbij de mogelijkheden van het netwerk van de cliënt en het inzetten van vrijwilligers. Je bent in staat groepsactiviteiten te ontwikkelen en te begeleiden. Je bent zichtbaar aanwezig in de wijk waarbij je verbindingen legt zodat eventuele tekortkomingen in het aanbod van ondersteuning in kaart gebracht kunnen worden en diensten of voorzieningen ingezet of ontwikkeld kunnen worden. Ten behoeve van de aansluiting bij een van de wijkteams neem je deel aan het cliëntenoverleg.

 

Wie ben jij?

Gezien de complexe en meervoudige problematiek waar je in het Samen DOEN-team mee te maken krijgen, ben je een ervaren, stevige en doorgewinterde maatschappelijk werker die in staat is de regie te nemen in complexe gezinssituaties. Je hebt een relevante HBO – opleiding afgerond en hebt brede kennis van de werkterreinen wonen, welzijn en zorg, schuldhulpverlening en de sociale kaart van Amsterdam. Verder heb je ervaring met praktische en psychosociale hulpverlening en kennis van kinderproblematiek. Je bent een goede luisteraar en zoekt de vraag achter de vraag. Je bent in staat mensen aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid en gaat op zoek naar de kwaliteiten van mensen. Je communiceert helder, begrijpelijk en bondig en schroomt niet om op mensen af te stappen.

 

Wij bieden

Deze functie is ingedeeld in schaal 8, met een minimum van € 2.592,- en een maximum van € 3.624,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, afhankelijk van je werkervaring. Het betreft een functie voor bepaalde tijd, voor de periode van één jaar. Bij gebleken geschiktheid en ongewijzigde omstandigheden wordt de aanstelling daarna verlengd. De pensioenopbouw vindt plaats bij het pensioenfonds voor Zorg en Welzijn en daarnaast bouw je maandelijks een individueel keuze budget op van ongeveer 18,5% van je salaris en een loopbaanbudget van 1,5%.

 

Interesse?

Kijk voor meer informatie over CentraM op www.centram.nl

Nadere informatie over de functie kun je verkrijgen bij Else de Wit, bestuurder, op telefoonnummer 020 557 33 33.

 

Solliciteren

Je motivatie en uitgebreide CV per e-mail kun je sturen naar: hrm@centram.nl

 

Doe dit vóór 20 april 2019!

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.