Wij zoeken een nieuwe voorzitter voor onze Cliëntenraad

 

CentraM is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam. CentraM biedt informatie en advies, ondersteuning en cursussen voor bewoners van Amsterdam Centrum. Zij kunnen terecht voor problemen bij het omgaan met geld/schulden, eenzaamheid, het zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis blijven wonen en omgaan met problemen in relaties en veiligheid thuis.

Voor de cliëntenraad is CentraM op zoek naar een nieuwe voorzitter. Wij zijn op zoek naar iemand die bij voorkeur voldoet aan enkele of meerdere van de volgende punten:

 • wonende in het werkgebied (Amsterdam)
 • maakt deel uit van c.q. heeft zicht op de doelgroep en/of is ervaringsdeskundig, waardoor het lid zich goed kan verplaatsen in de cliënt
 • heeft zicht op de belangrijkste werkvelden van de stichting, zoals schuldhulpverlening
 • kan het overzicht bewaren
 • heeft een besef van de rol van de Cliëntenraad en haar taken en kan vanuit deze rol schakelen tussen de doelgroep en de raad van bestuur.
 • is gericht op de dialoog, met een kritische en ook opbouwende blik
 • heeft een brede blik en kan de eigen situatie overstijgen

 

De voorzitter heeft de volgende taken:

 • bewaakt de bepalingen van het reglement;
 • ziet toe op een goede taakverdeling en coördinatie binnen de cliëntenraad aan de hand van het werkplan;
 • stelt de agenda op;
 • zit de vergaderingen voor;
 • vertegenwoordigt de cliëntenraad in en buiten rechte;
 • ondertekent mede officiële stukken.

 

Alle leden van de Cliëntenraad doen hun functie op basis van vrijwilligheid. CentraM betaalt wel een vergoeding per bezochte vergadering.

Graag maken we kennis met u in een oriënterend gesprek met de cliëntenraad. Eventueel volgt daarna een vervolggesprek met de bestuurder.

Als u geïnteresseerd bent kunt u reageren naar Sheree Blom via sheree.blom@clientenraadcentram.nl