Hulp &
ondersteuning

LHBTIQ+ / Veilige Haven

Veilige Haven Amsterdam biedt informatie, advies en ondersteuning aan LHBTIQ+personen uit Amsterdam en omstreken. Veilige Haven is onderdeel van stichting Centram.

Heb je een andere seksuele voorkeur of genderidentiteit dan er van je verwacht wordt? En is dit onbespreekbaar met je ouders, familie of vrienden? Spelen de culturele of religieuze achtergronden van jou, je ouders of familie ook nog eens een rol? Dan kun je je misschien heel eenzaam voelen of bang.

Veilige Haven helpt

Veilige Haven Amsterdam kan je verder helpen met persoonlijke vragen, voor ontmoetingen met anderen en voor ondersteuning.

 

LHBTIQ+ sociaal werkers

Ons team bestaat uit sociaal werkers die zelf behoren tot de LHBTIQ+ community met uiteenlopende culturele achtergronden. Daarom is er altijd wel iemand binnen ons team die jouw situatie goed begrijpt.

Contact

Twijfel niet en neem contact met ons op! Veilige Haven Amsterdam is er voor iedereen met vragen over seksualiteit en/of genderidentiteit.

Ervaringsverhalen

In de knoop

Enige tijd geleden meldde een cliënt zich bij Veilige Haven omdat hij in de knoop zat met zijn seksuele geaardheid. Er was een taalbarrière en met behulp van een tolk hebben wij het eerste gesprek kunnen voeren. Hij vroeg zich af of hij met behulp van hormonen zijn seksuele geaardheid zou kunnen veranderen. Mijn reactie daarop was dat wij niks doen om de klant te veranderen maar dat ik hem graag wilde ondersteunen in het leren omgaan met zijn seksuele geaardheid. De klant wist niet zeker of hij het traject voort wilde zetten.

Na vier gesprekken heeft hij de eerste stappen gezet in het vinden van queer contacten met dezelfde achtergrond via social media en beseft hij dat hij zichzelf helemaal niet hoeft te veranderen.

  • Rabab, maatschappelijk werker Veilige Haven

Sociaal isolement

Ik heb een cliënt ondersteund die in een sociaal isolement verkeerde, hij had geen vrienden of familie om zich heen. Hij had weinig vertrouwen in anderen vanwege traumatische ervaringen in zijn land van herkomst.

Tijdens de ondersteuningsgesprekken lag de nadruk vooral op het opbouwen van vertrouwen. Vervolgens is er geleidelijk gewerkt aan het doorverwijzen naar een buddy, met wie de cliënt wandelingen maakte en zich meer engageerde met de LHBTIQ+ gemeenschap. Daarnaast werd er in de gesprekken langzaam toegewerkt naar een GGZ-behandeling, waarbij een behandelaar met affiniteit voor de LHBTIQ+ doelgroep kon starten met traumatherapie.

Als gevolg van deze stappen slaagde hij erin uit zijn isolement te komen, sociale contacten op te bouwen en via zijn klantmanager te beginnen aan een MBO-opleiding.

  • Aziz, coördinator Veilige Haven