Informatie en maatregelen met betrekking tot Coronavirus

Update 9-6-20

 

CentraM locatie REEL beperkt (op afspraak) open

Vanaf 10 juni 2020 is onze locatie REEL beperkt open en alleen op afspraak.

U kunt ons bellen of mailen:
Telefoon: 020 – 557 33 33
E-mail: info@centram.nl

 

—————————————————————————————————————————–

CentraM is extra alert op besmetting door het Coronavirus. We volgen de ontwikkelingen op de voet en houden ons aan de adviezen van het RIVM en de GGD.

Wij blijven u helpen!

Wij bieden u telefonisch een luisterend oor en zijn er voor al uw vragen:

 • Als u al hulp van CentraM krijgt, dan kunt u bellen met uw hulpverlener.
 • Heeft u nog geen hulpverlener? Dan kunt u bellen via het algemene telefoonnummer van CentraM. Wij zijn van 09:00 tot 17:00 uur bereikbaar op 020 557 33 33. U kunt ons ook mailen via info@centram.nl

 

Ons kantoor op Kloveniersburgwal 43 is open voor spoedsituaties. Wij vragen u eerst met ons te bellen.

Onder spoed verstaan wij:

 • Uitkering aanvragen of uitkering stopzetten
 • Geen leefgeld
 • Loonbeslag
 • Afsluiten energie, water, gas
 • Woningontruiming

 

Heeft u te maken met een onveilige thuissituatie?

 • Bel met Veilig Thuis: 0800-2000  (24/7)
 • Denkt u aan zelfdoding: bel met 0900-0113
 • Directe nood? Neem contact op met de politie: 112

 

De volgende activiteiten gaan voorlopig niet door:

 • De Pluspunten, Financieel Cafés, Mantelzorgontmoetingen en het Alzheimer Trefpunt
 • Huisbezoeken. Deze worden waar mogelijk vervangen door een telefonisch contact, of afspraak op kantoor.

 

Wij vragen al onze cliënten:

 1. CentraM niet te bezoeken indien u klachten heeft zoals een verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
 2. Onze hulpverleners en vrijwilligers op afstand te groeten.
 3. Op onze locatie minimaal 1,5 meter afstand tot anderen te bewaren.
 4. Papieren waar mogelijk per post of e-mail naar ons te sturen.

 

We hebben de volgende maatregelen getroffen:

 • Elke medewerker zorgt voor goede persoonlijke hygiëne (handen wassen, papieren zakdoekjes etc.).
 • We groeten u zonder de hand te schudden.
 • Ons kantoor wordt extra schoongehouden met een ontsmettend schoonmaakmiddel.
 • Medewerkers met neusverkoudheid, hoesten en/of koorts blijven thuis.

Op de site van het RIVM staat alle laatste informatie over het coronavirus:
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

 

Information on the Corona virus

CentraM is committed to preventing the spread of the Corona virus.  We are following all developments closely and abiding by the advice of the RIVM and the GGD

We will continue to assist you!

We will help you by telephone:

 • If you are already a CentraM client, you can call your social worker.
 • If you are not yet a client or do not yet have a social worker, please call our central number 020 557 33 33. from 09:00 till 17:00. You can also email us at info@centram.nl

 

Our location Kloveniersburgwal 43 is open for urgent cases, however we ask you to call the office first.

Urgent cases include:

 • Applying for or cancelling a benefit
 • No money for groceries
 • Garnishment of wages
 • Energy, water or gas have been shut off
 • Evictions

Are you dealing with an unsafe situation at home?

 • Veilig Thuis: 0800-2000 (24/7)
 • Suicide: call 0900-0113
 • For an immidate emergency, contact the police: 112

The following activities have been cancelled until further notice:

 • All Pluspunten, Financieel Cafés, Mantelzorgontmoetingen and the Alzheimer Trefpunt.
 • Where possible, house visits to clients will be replaced with telephone contact or office appointments.

 

We ask all our clients

 1. Do NOT come to the office but contact us by telephone if you have symptoms such as a cold, cough, sore throat or fever.
 2. Greet our staff members at distance without physical contact.
 3. Maintain a distance of 1,5 meters with other persons in the office.
 4. When possible, send us documents by post or e-mail.

 

We have implemented the following measures:

 • Each staff member is responsible for good personal hygiene (e.g. washing hands, using disposable tissues, etc.)
 • Staff members will greet clients without shaking hands.
 • Offices will be regularly cleaned with disinfectants.
 • Staff members with colds, cough or fever will stay home

 

You can find the most recent information on the Corona virus on the website of the RIVM:

https://www.rivm.nl/en/news/current-information-about-novel-coronavirus-covid-19