Over Centram

Historie

Centram komt voort uit een lijn van liefdadigheidsorganisaties en armenzorg. De oorsprong ligt in het genootschap Liefdadigheid naar Vermogen. Dit genootschap werd in 1871 op gericht door jongeren die het verschil wilden maken voor armen in Amsterdam. Met succes, hun werkwijze werd in Amsterdam en ook landelijk toonaangevend en is de oorsprong van het moderne sociaal werk.
Wij zijn trots op onze geschiedenis en diepe wortels in de stad!
Poster inzameling Hemelvaartsdag Genootschap Liefdadigheid naar Vermogen ca 1871

Liefdadigheid naar Vermogen (LNV)

In 1871 werd LNV opgericht door Louis Blankenberg en zijn familie. Dit genootschap moderniseerde de armenzorg in Nederland en legde de basis voor het nieuwe beroep van maatschappelijk werk.

LNV pleitte voor persoonlijk contact met gezinnen in nood, gericht op individuele hulpverlening en concrete oplossingen. Huisbezoeken waren essentieel om de behoeften van mensen te begrijpen en effectieve ondersteuning te bieden.

Genootschap Zorg en Bijstand

Na de Tweede Wereldoorlog transformeerde LNV tot Genootschap Zorg en Bijstand. Deze organisatie bood maatschappelijk werk aan en nam bezoldigde maatschappelijk werkers in dienst. Het persoonlijke contact en de focus op individuele behoeften bleven centraal staan. De stichting zette zich in voor menselijke hulpverlening en effectieve samenwerking tussen instellingen.

In de jaren ’70 werd Zorg en Bijstand een vermogensfonds en bestaat nog steeds.

Poster Zorg en Bijstand
Logo stichting Blankenberg, voorganger van Stichting Centram

Blankenbergstichting

Het uitvoerende werk werd overgedragen aan (o.a.) De Blankenbergstichting. De stichting is vernoemd naar Louis Blankenberg, oprichter van het genootschap Liefdadigheid naar Vermogen.

Stichting CentraM

Als gevolg van steeds schaarser wordende financiële middelen namen Raster en de Blankenberg stichting het besluit om samen te gaan onder de nieuwe naam Centram. Sinds 2010 draagt deze organisatie de naam Stichting Centram. Haar missie blijft geworteld in de idealen van haar voorgangers: het bieden van persoonlijke, effectieve en mensgerichte hulp aan de meest kwetsbaren in Amsterdam.

Centram zet zich in voor maatschappelijk werk, ondersteuning bij schulden, huisvesting en andere sociale vraagstukken. Haar geschiedenis is een eerbetoon aan de pioniers die de weg hebben geëffend voor een betere stad en een beter leven voor haar bewoners.

Coöperatie Buurtteam Amsterdam Centrum

Op 1 april 2021 openen de eerste 33 buurtteams in de stad Amsterdam hun deuren.  Amsterdammers met vragen en zorgen op het gebied van wonen, zorg, ontmoeten, geld, gezondheid, veiligheid en werk kunnen hier terecht. Het buurtteam wordt de plek in de wijk waar zorg en ondersteuning op een laagdrempelige manier samenkomen. 
 
De buurtteams in het centrum zijn onderdeel van de coöperatie Buurtteam Amsterdam Centrum.

Stichting Centram

De coöperatie Buurtteam Amsterdam Centrum U.A. wordt in de loop van 2024 opgeheven. De gemeentelijke opdrachten buurtteams, sociale basis en Veilige Haven worden per 1 mei uitgevoerd door Stichting Centram.

Centram logo

Bronvermelding

De informatie op deze pagina komt uit het boek

Liefdadigheid naar Vermogen
Door en voor Amsterdamse burgers 1871-1941
Auteurs: Maarten van der Linde & Ties Limperg