Donderdag 15 juni is de jaarlijkse internationale dag voor bewustwording van ouderenmishandeling waaronder financieel misbruik.
In Amsterdam wordt dit jaar extra aandacht besteed aan financieel misbruik. Naar schatting zijn ongeveer dertigduizend ouderen jaarlijks het slachtoffer van financieel misbruik.

Financieel misbruik is het ongepast gebruik nemen van de bezittingen van een oudere. Het gaat dan bijvoorbeeld om pinpasfraude, diefstal van geld, goederen of sierraden door familieleden, misbruiken van machtigingen of betalingsrekeningen, financieel kort houden of gedwongen testamentwijziging of zelfs hypotheekopname.

Afnemende mobiliteit, slecht horen of zien, lijden aan gevolgen van dementie of hersenbloeding kunnen een reden zijn waarom ouderen grotere kans lopen financieel uitgebuit te worden. Dit geldt ook voor ouderen met een klein sociaal netwerk of door onwetendheid omdat veel ouderen niet bekend zijn met nieuwe (digitale) betaalwijzen. Veel ouderen laten als zij dat zelf niet (meer) kunnen hun financiële administratie over aan een familielid, vriend, goede kennis of zelfs buren.

Gratis puzzel en informatieboekje
Ouderen die meer willen weten over dit onderwerp kunnen vanaf donderdag 15 juni een gratis puzzel en informatieboekje ophalen bij één van de PlusPunten in Amsterdam Centrum.
In dit boekje vindt u enkele puzzels en kunt u lezen wat ouderenmishandeling is en bij wie u terecht kunt wanneer u hiermee te maken heeft. Ook is te lezen wat u kunt doen wanneer het u niet meer goed lukt uw financiën zelf te regelen.
Dit boekje is samengesteld door Veilig Thuis Amsterdam. Wilt u met een sociaal werker praten? Dan kan dat uiteraard ook. Telefoon: 020 – 557 33 38

Locaties en openingstijden:
– maandag van 9.30 – 11.30, Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
– dinsdag van 14.00 – 16.00 uur, Claverhuis, Elandsgracht 70
– woensdag van 10.30 -12.30 uur, Activiteitencentrum Reel, Tussen de Bogen 16
– donderdag van 9.30 – 11.30 uur, Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201

 

Bewoners of organisaties die rond dit thema zelf iets willen organiseren kunnen contact opnemen met de preventiemedewerker Huiselijk Geweld in Amsterdam Centrum: Dian Mekkes, tel. 06-47023554 of per mail dian.mekkes@centram.nl