Het Alzheimer Trefpunt is een prettige en veilige plek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners. Ook andere belangstellenden zijn welkom.

U kunt er met lotgenoten praten over de dingen die u meemaakt en er is veel informatie beschikbaar. U hoeft zich niet tevoren aan te melden en de toegang is gratis.

Locatie: Huis de Pinto, Sint Antoniebreestraat 69.

Wanneer?

  • Woensdag 7 februari – omgaan met veranderend gedrag
  • Woensdag 7 maart – hulp en ondersteuning bij dementie
  • Woensdag 4 april – hoe zorg je voor jezelf als je zorgt voor een naaste met dementie

Inloop vanaf 19:00, start 19:30, eind 21:30

Klik hier voor meer inhoudelijke informatie of contactgegevens!