Bewustwording en preventie van geweld in huiselijke kring

Bewustwording en preventie van geweld in huiselijke kring Honderdduizenden vrouwen delen via #metoo hun ervaringen met seksuele intimidatie. Naast seksuele intimidatie op de werkvloer hebben veel vrouwen ook thuis te maken met grensoverschrijdend gedrag zoals fysiek of psychisch geweld. Deze vormen van huiselijk geweld komen vaak voor waar weinig over wordt gesproken vanwege angst of…

Lees verder!

Mantelzorgnieuws (artikel Echo)

Als iemand om u heen ziek wordt……… Zorgen voor iemand die chronisch ziek is of een beperking heeft? Daar kies je niet voor, dat overkomt je. En als dat gebeurt kan het je leven behoorlijk veranderen. Lees hier het volledige artikel dat gepubliceerd is in de Echo. Bent u mantelzorger? Zorgt u langere tijd voor…

Lees verder!

Schuldhulpverlening CentraM, artikel Zorg+Welzijn

‘Mensen krijgen een tweede, derde of vierde kans’

Schuldhulpverlening moet en kan beter. Zoveel is wel duidelijk uit het voortdurende debat erover. Bij CentraM in Amsterdam lijkt het de goede kant op te gaan. ‘We werken hier aan een andere leefstijl.’

Klik hier om het artikel te lezen.

Door Annemiek Onstenk, Gemeente Amsterdam

 

Actie Voedselbank!

Graag bedanken wij iedereen voor zijn/haar donatie voor de Voedselbank!

We hebben een fantastisch resultaat behaald: maar liefst 28 kratten vol!


Een deel van de donaties!

Terugblik Slotconferentie Samen sterk in de Buurt

Het programma sociaal wijkteams is in 2015 gestart en is afgesloten met een slotconferentie ‘Samen sterk in de buurt’ op 18 november jl. in Huis van de Buurt, de Boomsspijker. Er is veel geleerd en veel bereikt. De conferentie was een uitgelezen mogelijkheid om samen na te denken over de dilemma’s die we zijn tegengekomen en hoe we…

Lees verder!

Terugblik Congres CentraM 2 november 2016

Op 2 november jl. spraken wij in de Rode Hoed in Amsterdam met alle aanwezigen over ervaringen rondom de aanpak van Schuldhulpverlening. Dankzij vele actieve bijdragen kan dit thema wellicht weer hoger geprioriteerd worden. Er zijn ervaringen en best practices gedeeld, knelpunten gemeld en er werd gesproken over oplossingen en alternatieven in aanpak. Wij hopen dat er onderling goede verbindingen…

Lees verder!

Terugblik Dag van de Mantelzorg

De Dag van de Mantelzorg op donderdag 10 november ligt inmiddels achter ons. Ruim 80 bezoekers waaronder mantelzorgers, vrijwilligers en professionals van diverse organisaties waren aanwezig in de Burcht. Grappige en ontroerende korte acts, muziek en gedichten werden gedaan over een kort gesprek met iemand uit het publiek. Mantelzorger Piet Borst vertelde over zijn krachtbronnen…

Lees verder!

Voorzitter Raad van Toezicht CentraM

Per 1 oktober is onze voorzitter van de Raad van Toezicht afgetreden. Wij danken Bea Irik voor alles wat zij voor CentraM heeft betekend en wensen haar veel succes en geluk toe voor de toekomst.
Per 1 oktober is Wonah de Koningh de nieuwe voorzitter van de RvT. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe functie!

 

Welzijn op Recept gestart!!

In Amsterdam Centrum kunnen bewoners, die een extra steuntje in de rug nodig hebben om aan activiteiten deel te nemen, vanaf nu terecht bij Welzijn op Recept. Welzijn op Recept is er voor bewoners die door allerlei omstandigheden niet makkelijk deelnemen aan activiteiten in hun buurt. Dit kan komen door fysieke beperkingen, angstgevoelens, somberheid, slapeloosheid etc.…

Lees verder!

Evaluatie ‘Bijzondere doelgroepen met een Schuldhulpvraag’

Op 1 maart 2015 is het project ‘Bijzondere Doelgroepen met een Schuldhulpvraag’ van start gegaan. Doel: een nieuwe werkwijze en methodiek ontwikkelen om te komen tot minder uitval tijdens een schuldhulpverleningstraject en een gedegen aanpak van de armoedeproblematiek. Door het project te koppelen aan de projecten van het stedelijk verbeterprogramma Schuldhulpverlening, is een vliegwieleffect ontstaan…

Lees verder!

Veilige Haven

De laatste maanden van 2015 heeft CentraM bijzondere zaken gebracht. Onder andere de stroom vluchtelingen, waarvan een aantal in Amsterdam is opgevangen. Onder hen zijn ook LHBT (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender)-ers. Veilige Haven, een voorziening van CentraM, biedt een aantal van hen ondersteuning. In de media was hiervoor veel aandacht. Onlangs brachten wij een nieuwsbrief uit…

Lees verder!