Hoe zit het met mijn privacy?

In de gesprekken met onze medewerkers gaat het vaak over persoonlijke, vertrouwelijke situaties, waarvan u niet graag wilt dat een ander die te weten komt. Het is goed te weten dat de medewerkers van CentraM een beroepsgeheim hebben. Dit houdt in dat zij niet met anderen over u spreken, tenzij u daarvoor toestemming verleent.

 

Bescherming van uw gegevens

Om goede ondersteuning te kunnen bieden, hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Vanaf het eerste contact leggen we deze vast en wordt hiermee zorgvuldig omgegaan. We hanteren hierbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

 

Wij hebben uw gegevens nodig om:

  • te kunnen bepalen of u bij onze organisatie aan het juiste adres bent of dat we u voorstellen naar een andere organisatie/hulpverlener te gaan;
  • een totaalbeeld van u en uw ondersteuningsvraag te krijgen zodat u goed kan worden geholpen.
  • aan de gemeente Amsterdam, die ons werk subsidieert, te verantwoorden waaraan het geld wordt besteed (de gegevens worden anoniem verwerkt).

 

Uw gegevens worden door ons geregistreerd en gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Op de website www.cbpweb.nl vindt u een meldingenregister en kunt u onze registratie vinden onder meldingsnummer: 1593901.

Daarnaast heeft CentraM een privacyreglement waarin de toepassing van de WBP is geregeld.

 

Klik hier voor het inzien van onze informatiefolder privacy en klachten.

 

Indien u het volledige privacyreglement wilt u zien, kunt u op onderstaande link klikken.

Privacyreglement CentraM 2014